Hướng dẫn tạo email theo tên miền riêng miễn phí với Zoho Mail

  • By: Admin
  • 09/01/2019

Việc tạo  email theo tên miền riêng luôn là điều cần thiết đối với các công ty dù nhỏ đến lớn.

Nhưng muốn sử dụng được email theo tên miền riêng thì hàng tháng bạn phải bỏ ra một số tiền khá lớn, như Google là 5$/ 1 mail / 1 tháng.
Để đáp ứng được nhu cầu rất lớn từ phía người tiêu dùng thì Yandex và Zoho Mail đã có phiên bản tạo email theo tên miền riêng miễn phí.
Zoho Mail là dịch vụ lưu trữ email tương tự như Gmail hay Yahoo,Yandex nhưng nó có thể đồng bộ với các dịch vụ tiện ích khác của Zoho như Zoho Docs, Zoho Storage.
Hạn chế của Zoho Mail với Yandex Mail là: 
Zoho:
+ Tài khoản: Chỉ được 1 domain
+ Giới hạn: 25 users
+ Dung lượng mail box: 5GB/ 1 mailbox ( nâng cấp lên 2.5$/user/tháng)
Yandex:
+ Tài khoản: Không giới hạn
+ Giới hạn: 25 users
+ Dung lượng mail box: Không giới hạn.

Tạo email theo tên miền riêng với Yandex
Tuy còn nhiều hạn chế so với Yandex nhưng Zoho cũng có rất nhiều công ty nhỏ sử dụng vì nhu cầu sử dụng thấp

Hướng dẫn tạo email theo tên miền riêng miễn phí với zoho mail

Bước 1: Truy cập vào đường link: https://www.zoho.com/workplace/pricing.html
Kéo xuống dưới -> Free Plan

Hướng dẫn tạo email theo tên miền riêng miễn phí với Zoho Mail

Bước 2: Nhập tên miền cần tạo email

Hướng dẫn tạo email theo tên miền riêng miễn phí với Zoho Mail

Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin đăng ký -> Proceed

Hướng dẫn tạo email theo tên miền riêng miễn phí với Zoho Mail
 

Bước 4: Chọn Sign Up

Hướng dẫn tạo email theo tên miền riêng miễn phí với Zoho Mail
Bước 5: Nhập mã xác minh mà Zoho gửi về điện thoại của bạn.

Bước 6: Cài đặt Domain:
Đăng nhập vào quản trị tên miền -> Chọn mục DNS
+ Bạn có thể lựa chọn 3 phương thức TXT Method, CName Method, HTML Method để xác nhận là tên miền chính chủ.
Lựa chọn TXT Method: Host: @, Loại: TXT, Giá trị: zoho-
verification=zb15468302.zmverify.zoho.com

Hướng dẫn tạo email theo tên miền riêng miễn phí với Zoho Mail

Hướng dẫn tạo email theo tên miền riêng miễn phí với Zoho Mail

+ Sau khi thêm bản ghi xong -> Proceed to TXT Verification
Bước 7: Tạo User

Hướng dẫn tạo email theo tên miền riêng miễn phí với Zoho Mail

+ Nhập tên email -> Create Account
Bước 8: Tạo thêm User
+ Bỏ qua: Skip (Ta sẽ tạo sau)
Bước 9: Tạo nhóm:
+ Bỏ qua: Skip (Ta sẽ tạo sau)
Bước 10: Cấu hình nhận email ( Rất quan trọng) – Configure Email Delivery

Hướng dẫn tạo email theo tên miền riêng miễn phí với Zoho Mail


+ Quay trở lại màn hình quản trị tên miền, nhập thêm các bản ghi MX
Method: Host: @, Loại: MX, Giá trị: 20 - mx2.zohomail.com.

Hướng dẫn tạo email theo tên miền riêng miễn phí với Zoho Mail


Chú ý: Nếu bạn đang sử dụng các record MX cũ, hãy xóa đi hết trước khi thêm record MX của Zoho Mail vào
+ Trở lại màn hình Tạo email: Click Mx Look up
Bước 11: Thông báo bản ghi MX đã được nhận -> Next
Bước 12: Cấu hình SPF và DKIM để tránh Email vào spam

Hướng dẫn tạo email theo tên miền riêng miễn phí với Zoho Mail


Cấu hình SPF
+ Trong trang cấu hình DNS bạn hãy thêm một record TXT với Name @ và Value là v=spf1 include:zoho.com ~all

Hướng dẫn tạo email theo tên miền riêng miễn phí với Zoho Mail


Cấu hình DKIM
+ Click Proceed to Configure DKIM
+ Chọn Edit ->  Nhập 01 tên ví dụ: zoho

Hướng dẫn tạo email theo tên miền riêng miễn phí với Zoho Mail

Ta có: zoho._domainkey.chaoban.net ->Save
Trong trang cấu hình DNS bạn hãy thêm một record TXT với Name zoho._domainkey.chaoban.net và Value là "v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCxkbeS9qSECFFFkcj0hz71wkoP66I+HEIC/ii5j/+n/pyYo+AXtFQveg2ZGu+0ih6+6Md3x3l+YbzOuaYh0hSi9BshWVeDxpqQmGa84L9dUTPxU9ayGGBIt3cDiyOPs6/hnzeVmzsYX+Unb5Eg5NNLfYDq694jYfPER6Ppr7GJEQIDAQAB"
Bước 13: Tạo link đăng nhập dễ nhớ
Zoho Mail hỗ trợ Custom Login URL để bạn đăng nhập và kiểm tra mail dễ dàng hơn.
Tại trang quản lý DNS, tạo thêm record CNAME có tên là mail và trỏ đến business.zoho.com là bạn có thể sử dụng đường dẫn mail.domain.com để đăng nhập.

Hướng dẫn tạo email theo tên miền riêng miễn phí với Zoho Mail


Bước 14: Cấu hình giao thức POP và IMAP
Zoho Mail hỗ trợ truy cập mail thông qua giao thức POP và IMAP. 
+ Bỏ qua: Skip (Ta sẽ cấu hình  sau nếu muốn)
Bước 15: Mobile Access
+ Bỏ qua: Skip (Ta sẽ cấu hình  sau nếu muốn)
Bước 16: Lúc này ta đã có 1 email theo tên miền riêng
+ Go to Zoho Workplace
Bước 17: Access Zoho Mail
+ Vào Mail

Hướng dẫn tạo email theo tên miền riêng miễn phí với Zoho Mail


Bước 18: Tạo thêm user, chỉnh sửa hoặc bổ sung thêm cấu hình email
+  Truy cập vào phần Control Panel ở trên menu hoặc đường link
https://www.zoho.com/mail/cpanel-login.html

Hướng dẫn tạo email theo tên miền riêng miễn phí với Zoho Mail


+ Lựa chọn User detail -> Add User

BÌNH LUẬN FACEBOOK
TIN LIÊN QUAN
ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN

"Luôn với phong thái niềm nở khi tiếp nhận mang lại nụ cười hài lòng cho đối tác và khách hàng"

Thiết kế website chuyên nghiệp theo nhu cầu khách hàng Đăng ký tư vấn, nhận báo giá
@ Copyright 2018 bambu.net.vn. Thiết kế phát triển bởi Bambu®