Hướng dẫn cách tạo email theo tên miền riêng miễn phí với Yandex.com (Cho người mới bắt đầu)

  • By: Admin
  • 07/12/2018

Lý do để tạo email theo tên miền riêng quý khách có thể tham khảo tại đây: Email theo tên miền riêng
- Nếu ta sử dụng tên miền riêng của Google G Suite thì bị mất phí khá cao.
- Do đó Yandex là sự lựa chọn lý tưởng khi dịch vụ mail của Yandex cho phép bạn thêm vào đến 1000 hộp mail (mailbox) và  không bị giới hạn dung lượng.
- Yandex tuy là dịch vụ miễn phí nhưng chất lượng rất tốt nên rất đông người sử dụng.

Các bước để tạo email theo tên miền riêng

Để tạo email theo tên miền miễn phí trên YandexMail đầu tiên bạn cần phải có tên miền. Để đăng ký tên miền bạn có thể vào đây đăng ký.

I: Đăng ký tài khoản mail Yandex
Bạn vào trang https://passport.yandex.com/registration để tiến hành đăng ký

Hướng dẫn cách tạo email theo tên miền riêng miễn phí với Yandex.com

+ Ở đây có bước xác thực số điện thoại, bạn nhớ nhập đúng, nếu ở Việt Nam ta gõ (+84) + Số điện thoại -> Sau đó bấm Send code.
+ Yandex sẽ gửi bạn mã xác thực qua điện thoại và bấm Confirm.
+ Nếu bạn không muốn xác thực số điện thoại vì lý do nào đó thì click vào  “I don’t have a telephone number”

Hướng dẫn cách tạo email theo tên miền riêng miễn phí với Yandex.com

+ Yandex sẽ yêu cầu bạn chọn 1 câu hỏi và chọn câu trả lời bảo mật cho câu hỏi đó.
+ Trong trường hợp quên mật khẩu, thay vì gửi mã xác nhận qua điện thoại, họ sẽ yêu cầu bạn cung cấp câu hỏi và trả lời bảo mật này.
+ Sau khi khai báo xong ta nhấn vào nút “Registry”, vậy là ta đã có 01 email Yandex.
+ Mail mình đã tạo được là: daisyflower.BB@yandex.com

II. Xác nhận tên miền
+ Sau khi đăng nhập, bạn vào trang https://connect.yandex.com/pdd/

Hướng dẫn cách tạo email theo tên miền riêng miễn phí với Yandex.com

+ Nhập tên miền và bấm Sign up free. Xuất hiện màn hình quản lý

Hướng dẫn cách tạo email theo tên miền riêng miễn phí với Yandex.com

+ Hiện tại mình sẽ tạo mail với tên miền vietnamlink.net
+ Click đúp chuột vào tên miền, xuât hiện màn hình

Hướng dẫn cách tạo email theo tên miền riêng miễn phí với Yandex.com

+ Tiếp theo, chúng ta cần phải chứng minh quyền sử dụng tên miền này.
Có 04 cách để xác nhận tên miền, ta sử dụng cách nào thì bấm vào tab đó
Cách 1: Sử dụng thẻ “Meta tag” 
- Thêm thẻ meta vào phần đầu trong mã cho trang chính của trang web của bạn với dòng lệnh
<meta name="yandex-verification" content="a8ada91f8ec6b17a" />
- Mở trang chính của trang web và kiểm tra lại bằng cách chọn "Xem nguồn trang" trong trình đơn ngữ cảnh.
- Nhấp vào "Start verification" sau khi thẻ meta xuất hiện.
Cách 2: Sử dụng file html
- Trong thư mục gốc của trang, tạo một tệp có tên là yandex_a8ada91f8ec6b17a.html với các dòng lệnh sau:
<html>
    <head>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    </head>
    <body>Verification: a8ada91f8ec6b17a</body>
</html>

- Kiểm tra lại thư mộc gốc xem đã chắc chắn có file đó chưa:
Ở đây của mình là: http://vietnamlink.net/yandex_a8ada91f8ec6b17a.html
- Sau khi đã xong thì nhấn vào nút: "Start verification"
Cách 3: Sử dụng bản ghi trong DNS

Hướng dẫn cách tạo email theo tên miền riêng miễn phí với Yandex.com

- Đăng nhập vào tài khoản quản lý tên miền, chọn DNS của tên miền cần thay đổi

Hướng dẫn cách tạo email theo tên miền riêng miễn phí với Yandex.com

- Bấm vào DNS

Hướng dẫn cách tạo email theo tên miền riêng miễn phí với Yandex.com

+ Chọn loại là: TXT
+ Host: @
+ Giá trị: yandex-verification: a8ada91f8ec6b17a
+ Nhấn vào nút thêm bản ghi.
- Sau khi đã xong, quay lại màn hình Yandex -> nhấn vào nút: "Start verification"
Cách 4: Sử dụng WHOIS
+ Thêm email trong dữ liệu WHOIS vào Yandex.Passport và xác nhận.
Các trường WHOIS sau đây đã được xác minh: Email, Liên hệ, Email của người đăng ký, Email quản trị, Email công nghệ.
+ Nhấn vào nút: "Start verification"

Chúng ta có thể lựa chọn cách tạo phù hợp nhất cho mình.

III: Thiết lập bản ghi MX
Sau khi xác nhận tên miền xong, ta sẽ cần phải thiết lập bản ghi MX. Quay trở lại màn hình Yandex

Hướng dẫn cách tạo email theo tên miền riêng miễn phí với Yandex.com

+ Chọn DNS management: (Chú ý bản ghi MX)

Hướng dẫn cách tạo email theo tên miền riêng miễn phí với Yandex.com

- Trên trang quản lý tên miền, vào phần quản lý domain, chọn DNS của tên miền cần thay đổi
Thêm 01 bản ghi MX

Hướng dẫn cách tạo email theo tên miền riêng miễn phí với Yandex.com

+ Chọn loại là: MX (mail)
+ Host: @
+ Giá trị: 10
+ Mail Server: mx.yandex.net.
 + Nhấn vào nút thêm bản ghi.
(Giá trị này có thể phải chờ, có những lúc đến 24h mới được cập nhật)
Kiểm tra xem bản ghi này đã được cập nhật hay chưa bạn sử dụng https://mxtoolbox.com, nhập Domain vào kiểm tra và nếu trả về kết quả như bên dưới là OK.

Hướng dẫn cách tạo email theo tên miền riêng miễn phí với Yandex.com

 

IV: Thiết lập để tránh gửi mail vào Spam
- Nếu muốn email gửi đi không bị chuyển vào Spam, bạn cần cấu hình SPF và DKIM cho tên miền.
Tại màn hình Yandex -> DNS management (Chú ý ô màu đỏ)

Hướng dẫn cách tạo email theo tên miền riêng miễn phí với Yandex.com

Trong trang cấu hình DNS của tên miền, bạn hãy tạo 2 record TXT giống trong hình ô vuông màu đỏ

Hướng dẫn cách tạo email theo tên miền riêng miễn phí với Yandex.com

 

Hướng dẫn cách tạo email theo tên miền riêng miễn phí với Yandex.com

Vậy là, từ nay tất cả các mail tên miền riêng được gửi từ Yandex sẽ không  vào hòm spam

V. Tạo đường dẫn vào mail
Vẫn trong trang cấu hình DNS của tên miền , bạn hãy tạo một record CNAME tên là mail, trỏ đến domain.mail.yandex.net

Hướng dẫn cách tạo email theo tên miền riêng miễn phí với Yandex.com

Từ lần sau bạn có thể sử dụng đường dẫn http://mail.domain để đăng nhập mail.
Ví dụ của mình gõ là: mail.vietnamlink.net

VI. Chuyển hướng khi địa chỉ email theo tên miền riêng bị sai:
- Ví dụ: Nếu mail của bạn là admin@vietnamlink.net nhưng khách hàng lại gõ nhầm là admins@vietnamlink.net.
- Ta sẽ cấu hình tất cả email được gửi đến địa chỉ email không hợp lệ trên tên miền của bạn sẽ được chuyển hướng đến địa chỉ mail này

Hướng dẫn cách tạo email theo tên miền riêng miễn phí với Yandex.com

- Chọn Email -> Tại ô Catch-all address routing gõ địa chỉ email cần chuyển hướng -> Save

VII. Tạo các email theo tên miền riêng
Tại trang quản lý Yandex -> Lựa chọn Organization structure -> Chọn Add
Hướng dẫn cách tạo email theo tên miền riêng miễn phí với Yandex.com

- Tạo người sử dụng (lựa chọn Add a person), hoặc tạo phòng ban rồi tạo người sử dụng (Create a department)

Hướng dẫn cách tạo email theo tên miền riêng miễn phí với Yandex.com

- Nhập dữ liệu đầy đủ vào các ô sau rồi chọn Add
- Lưu ý: Nếu chia thành phòng ban thì tại mục Department ta chọn phòng ban đã tạo

Hướng dẫn cách tạo email theo tên miền riêng miễn phí với Yandex.com

- Tạo cái tiếp theo thì bấm lại vào nút Add như trên
- Vậy là ta đã tạo thành công email theo tên miền riêng miễn phí với 1000 email và dung lượng không giới hạn

Hướng dẫn cách tạo email theo tên miền riêng miễn phí với Yandex.com

- Lưu ý: Giới hạn gửi mail của Yandex là 3.000 mail/ngày. Mỗi lần gửi chỉ được tối đa 35 người nhận (qua SMTP Server hoặc Mail Client) hoặc 50 người nhận (dùng giao diện web).

VIII. Thiết lập SMTP Server cho Yandex trong WordPress
Đầu tiên bạn cài plug in WP Mail SMTP.
Vào phần Setting >> Email để cấu hình
Sau đó kiểm tra lại bằng Send test email
Kết quả: Hiện bool (true) là cài đặt thành công


Hướng dẫn cách tạo email theo tên miền riêng miễn phí với Yandex.com

IX. Đăng nhập vào mail:

- Ta nhập đường link http://mail.domain -> Ví dụ của mình là: http://mail.vietnamlink.net
- Hoặc bạn có thể vào qua link Yandex.com: http://mail.yandex.com
Nhập user và pass:

Hướng dẫn cách tạo email theo tên miền riêng miễn phí với Yandex.com

- Chọn Sign in

Hướng dẫn cách tạo email theo tên miền riêng miễn phí với Yandex.com

- Trong phần Setting, bạn có thể cấu hình, bổ sung thông tin như trong mail của Google.

 Hướng dẫn cách tạo email theo tên miền riêng miễn phí với Yandex.com

X. Tự động Forward mail sang địa chỉ khác
- Để forward mail Yandex sang địa chỉ mail khác (ví dụ Gmail), bạn hãy login vào mail, nhấn biểu tượng răng cưa All Settings, chọn Message filtering.

Hướng dẫn cách tạo email theo tên miền riêng miễn phí với Yandex.com

- Tiếp theo hãy nhấn nút Create filter và tạo filter với điều kiện email gửi tới địa chỉ của bạn (To or Cc matches) thì sẽ forward sang địa chỉ khác

Hình ảnh cấu hình giống như sau:

Hướng dẫn cách tạo email theo tên miền riêng miễn phí với Yandex.com

+ To or cc: Nếu tên miền đến địa chỉ này
+ Forward to: Chuyển đến địa chỉ này ( nhớ click vào save copy để lưu lại)
+ Bỏ chọn Move to folder
+ Nhấn nút Create Filter -> Nhập password
+ Xác nhận từ Email được chuyển đến

Vậy là chúng ta đã có một email miễn phí theo tên miền riêng.

BÌNH LUẬN FACEBOOK
TIN LIÊN QUAN
ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN

"Luôn với phong thái niềm nở khi tiếp nhận mang lại nụ cười hài lòng cho đối tác và khách hàng"

Thiết kế website chuyên nghiệp theo nhu cầu khách hàng Đăng ký tư vấn, nhận báo giá
@ Copyright 2018 bambu.net.vn. Thiết kế phát triển bởi Bambu®