Thiết kế Website có phải là dịch vụ phần mềm? Ưu đãi Thuế TNDN đối với thiết kế website

  • By: Admin
  • 06/11/2018

- Tại phụ lục L ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2001/TTLT/BKH-TCTK ngày 01/11/2001 của Bộ Kế hoạch Đầu tư và Tổng cục Thống kê hướng dẫn ngành nghề kinh doanh sử dụng trong đăng ký kinh doanh thì thiết kế website (mã ngành 7323-732300) thuộc ngành dịch vụ cung cấp phần mềm.
Dịch vụ Thiết kế website có chịu thuế GTGT?
Thuế TNDN, Ưu đãi thuế TNDN đối với dich vụ thiết kế Website
- Căn cứ mục I phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư (Ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật Đầu tư) thì sản xuất sản phẩm phần mềm và cung cấp các dịch vụ phần mềm được ưu đãi thuế TNDN. 
- Căn cứ điều 19 và điều 20 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 về ưu đãi thuế TNDN. 
+ Từ năm 1 đến năm 4: Doanh nghiệp được miễn thuế TNDN từ hoạt động sản xuất phần mềm.
+ Từ năm 5 đến năm 13 (9 năm tiếp theo): Giảm 50% thuế TNDN với mức thuế ưu đãi là 10%, như vậy doanh nghiệp sản xuát phần mềm chỉ phải nộp 5%  thuế TNDN đối với hoạt động sản xuất phần mềm.
+ Từ năm 14 đến năm 15 (thuế suất 10%): Áp dụng mức thuế suất 10% đối với khoản thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh phần mềm.  
- Từ năm 16 trờ đi: Nộp thuế TNDN như DN bình thường (Từ năm 2016 trờ đi là 20%)
Chú ý:  Nếu là doanh nghiệp mua/bán phần mềm thì không được hưởng ưu đãi về thuế TNDN như trên.

BÌNH LUẬN FACEBOOK
TIN LIÊN QUAN
ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN

"Luôn với phong thái niềm nở khi tiếp nhận mang lại nụ cười hài lòng cho đối tác và khách hàng"

Thiết kế website chuyên nghiệp theo nhu cầu khách hàng Đăng ký tư vấn, nhận báo giá
@ Copyright 2018 bambu.net.vn. Thiết kế phát triển bởi Bambu®